Zgromadzenie
Akcjonariuszy

Dywidenda

Zarząd Global Cosmed S.A. informuje, że w dniu 16 listopada 2020 r. podjął uchwałę o przyjęciu polityki dywidendowej na lata 2020-2023.

Zarząd Spółki, corocznie wnioskować będzie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
o wypłacanie za poszczególne lata dywidendy w wysokości nie niższej niż 35% skonsolidowanego zysku netto.

W swojej rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia Zarząd każdorazowo będzie uwzględniał między innymi następujące istotne czynniki, mające wpływ na wysokość dywidendy podlegającej wypłacie:

  1. potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej Global Cosmed,
  2. politykę akwizycyjną prowadzoną przez Spółkę i dostępne w związku z tym finansowanie,
  3. potrzeby płynnościowe Grupy Kapitałowej Global Cosmed uzależnione od aktualnych
    i oczekiwanych warunków rynkowych i regulacyjnych,
  4. wysokość zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia,
  5. zobowiązania wynikające z zawartych umów dotyczących finansowania działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Global Cosmed, w szczególności umów kredytowych,
  6. wpływy z tytułu dywidend otrzymywanych przez Spółkę od jej podmiotów zależnych,
  7. optymalizację struktury finansowania działalności Grupy Kapitałowej Global Cosmed,
  8. kowenanty zawarte w umowach z instytucjami finansującymi.

Zarząd informuje, iż nie wyklucza w przyszłości podjęcia uchwały w przedmiocie zawieszenia stosowanej w Spółce polityki dywidendowej w odniesieniu do roku, w którym wystąpi nadzwyczajna sytuacja skutkująca trudnościami ekonomiczno- finansowymi Spółki.

Decyzję o podziale zysku, w tym o wypłacie i wysokości dywidendy, podejmuje każdorazowo Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Polityka dywidendowa znajduje zastosowanie począwszy od podziału zysku netto za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2020 roku.

polityka dywidendowa_16.11.2020

wybierz interesujące cię zagadnienie

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Na wszystkie Twoje pytania chętnie odpowiedzą nasi przedstawiciele regionalni. Napisz, zadzwoń, albo pozostaw swój kontakt, odezwiemy się!

Global Cosmed Group
W celu ułatwienia korzystania z serwisu, strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, korzystając z opcji swojej przeglądarki internetowej. Kliknij zgadzam się, aby informacja ta nie pojawiała się ponownie.

Zgadzam się