Aktualności

23.05.2018

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GLOBAL COSMED GROUP S.A.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą przetwarzania przez GLOBAL COSMED GROUP S.A.  z siedzibą w Jaworze, ul. Kuziennicza 15 (zwana dalej Spółką) danych osobowych zarejestrowanych użytkowników na stronach internetowych Spółki, uzyskanych przy rejestracji kont na serwisach internetowych (m.in. www.kret.eu, www.bobini.pl, www.apartnatural.eu i innych). Przekazywane informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – tzw. RODO).

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka GLOBAL COSMED GROUP S.A.  z siedzibą w Jaworze (59-400), ul. Kuziennicza 15, zwana dalej Spółką. Wszelkie uwagi lub zastrzeżenia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Spółkę mogą Państwo zgłaszać na adres e-mail: rodo@globalcosmed.eu

W jakim cel są przetwarzane Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu produktów i usług Spółki oraz innych spółek grupy kapitałowej Global Cosmed, realizacji Konkursów organizowanych w ramach serwisów internetowych i działań niezbędnych do wypełnienia obowiązków Organizatora wynikających z Regulaminów Konkursów.

Komu mogą być udostępniane Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym spółkom grupy kapitałowej Global Cosmed oraz podmiotom, którym Spółka może powierzyć zadania związane z realizacją konkursów (rozliczenie konkursów, wysyłka nagród itp.). Ponadto Pana/Pani dane osobowe w zakresie w jakim są przetwarzane w systemach informatycznych mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi informatyczne takie jak usługi hostingowe, wynajem serwerów i usługi archiwizacji danych. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom, które gwarantują zabezpieczenie danych osobowych na poziomie określonym w Rozporządzeniu RODO.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda. Zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych została wyrażona w chwili rejestracji konta na jednej ze stron www bądź z chwilą zgłoszenia się do jednego z konkursów. Podstawą prawną  przetwarzania Państwa danych osobowych mogą być także prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora danych osobowych.

Prawo do wycofania zgody na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych?

Mają Państwo prawo do cofnięcia w każdym czasie swojej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. W takim wypadku Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, chyba że przepisy prawne nakładają na Administratora obowiązek dalszego przechowywania Państwa danych osobowych. Cofnąć swoją zgodę mogą Państwo kontaktując się z nami pod adres e-mail: rodo@globalcosmed.eu

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

Dostęp do Pana/Pani danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym i przeszkolonym w zakresie ochrony danych osobowych pracownikom Spółki oraz ewentualnie pracowników podmiotów którym dane osobowe zostaną udostępnione.

Jakie mają Państwo prawa odnośnie swoich danych osobowych?

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania. Ponadto przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Państwu ponadto prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Do pobrania:

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Global Cosmed S.A.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Global Cosmed Group S.A.

 

POWRÓT
Global Cosmed Group
W celu ułatwienia korzystania z serwisu, strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, korzystając z opcji swojej przeglądarki internetowej. Kliknij zgadzam się, aby informacja ta nie pojawiała się ponownie.

Zgadzam się